MetroCert - Akreditovana laboratorija za etaloniranje

MetroCert je savremena akreditovana laboratorija za etaloniranje merila.
Svojim obimom akreditacije obuhvatamo zapremine, zatim uređaje za održavanje zadatih vrednosti temperature i vlažnosti vazduha i uređaje koji svoj rad baziraju na spektrofotometriji.

 

 

 

Etaloniranje merila zapremine

Etaloniranje merila zapremine

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje merila zapremine sa klipnom funkcijom i to:

 • pipete (jednokanalne i višekanalne)
 • birete
 • dispenzori
Etaloniranje merila mase

Etaloniranje merila mase

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje elektromehaničkih vaga sa neautomatskim funkcionisanjem sa digitalnim prikazom rezultata:

 • analitičke vage
 • precizne vage
 • tehničke vage
Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje optičkih veličina

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje apsorpcionih spektrofotometara u UV i vidljivom spektru zračenja. Pod apsorpcionim spektrofotometrima se podrazumevaju:

 • Spektrofotometri sa monohromatorom
 • Biohemijski analizatori
 • Čitači mikrotitracionih ploča
 • Fotometri/kolorimetri
Etaloniranje mernih funkcija termo komora

Etaloniranje mernih funkcija termo komora

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje merila temperature i relativne vlažnosti vazduha kao funkcionalnih jedinica automatskih kontrolera procesa: inkubatori, sušnice, autoklavi itd.
Etaloniranje pipeta

Etaloniranje merila zapremine

 • pipete
 • birete
 • dispenzori
Etaloniranje vaga

Etaloniranje merila mase

 • analitičke vage
 • precizne vage
 • tehničke vage
Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje inkubatora

Etaloniranje termo komora

 • inkubatori
 • sušnice
 • autoklavi

Pošaljite zahtev za etaloniranje.

Pošaljite nam mail sa pitanjem ili predlogom!

Zmaj Jovina 83,
23300 Kikinda

Akreditacioni broj: 02-031

 

Akreditovani od 2010 godine

 

SRPS ISO/IEC 17025:2017

 

akreditovana laboratorija za etaloniranje merila

MetroCert – savremena akreditovana laboratorija za etaloniranje merila

Sertifikacija je izvršena početkom 2010. godine od strane Akreditacionog Tela Srbije.

Pročitajte obim akreitacije

Etaloniranje se standardno vrši na terenu, kod korisnika, osim za merila zapremine koja se preuzimaju i nakon završenog etaloniranja, pažljivo zapakovana, isporučuju korisniku.

 

ProMedia
Laboratorija MetroCert posluje kao organizaciona jedinica kompanije ProMedia koja na našem tržištu zauzima visoko mesto po kvalitetu svojih usluga već više od decenije.
Upravo to nam omogućava da Vam ponudimo uslugu redovnog (periodičnog) ili interventnog servisiranja i time obezbedimo neometan rad Vaše laboratorije. Ono što je takođe važno napomenuti jeste podešavanje merne funkcije merila ukoliko se utvrdi veća razlika između zadate i merene veličine u toku etaloniranja. Podešavanje praktično znači da se vrednost izmerene vrednoti na Vašem merilu manjom servisnom intervencijom izjdenači sa zadatom vrednošću, odnosno vrednošću etalona.
Pored kvalitetne servisne usluge, kod nas možete naći merila i aparate vrhunskih performansi, dokazano pouzdane i dugog veka eksploatacije.
Za bilo kakve dodatne informacije o našem programu, možete nam se obratiti putem nekog od kontakata koje ćete naći na našoj web prezentaciji www.promedia.rs. Ukoliko Vam je potrebna stručna konsultacija prilikom nabavke opreme, aplikativna ili servisna podrška, biće nam drago da Vam izađemo u susret.